Krug po snjego nasipu

Probijanje kroz snijeg sa Jasminom.

Udaljenost 15.3 km
Visinska razlika 13.1 m
Prosječna brzina 8.36 km/h
Najveća brzina 21.6 km/h
Vrijeme kretanja 1:49:51
Proteklo vrijeme 2:22:34
Potroš. kalorija 406.3
Proc. pros. snaga 55.3 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.