Slajdanje po mokrom lišću

Gore sa Jasminom, a dolje sa ekipom.

Udaljenost 14.78 km
Visinska razlika 843.6 m
Prosječna brzina 9.1 km/h
Najveća brzina 50.04 km/h
Vrijeme kretanja 1:37:27
Proteklo vrijeme 2:41:38
Potroš. kalorija 1114.5
Proc. pros. snaga 171 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.