9

Sa curama i Markom jedan dio.

Udaljenost 20.38 km
Visinska razlika 825.5 m
Prosječna brzina 7.74 km/h
Najveća brzina 47.88 km/h
Vrijeme kretanja 2:37:53
Proteklo vrijeme 3:21:15
Potroš. kalorija 1517.3
Proc. pros. snaga 143.6 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.