Kada padne snijeg ne idemo sanjkama...

... već biciklima.

Udaljenost 17.46 km
Visinska razlika 1062.1 m
Prosječna brzina 7.3 km/h
Najveća brzina 41.76 km/h
Vrijeme kretanja 2:23:33
Proteklo vrijeme 4:35:20
Potroš. kalorija 1427.2
Proc. pros. snaga 148.6 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.