Po šuštavom šišču

Sa Jasminom.

Udaljenost 28.65 km
Visinska razlika 1022.4 m
Prosječna brzina 12.46 km/h
Najveća brzina 50.04 km/h
Vrijeme kretanja 2:18:00
Proteklo vrijeme 5:03:03
Potroš. kalorija 1649.9
Proc. pros. snaga 178.7 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.