Haha ha

Tko nema uglavi, ima samo pola vožnje na Stravi.

Udaljenost 8.43 km
Visinska razlika 215.3 m
Prosječna brzina 13.42 km/h
Najveća brzina 51.84 km/h
Vrijeme kretanja 37:40
Proteklo vrijeme 48:10
Potroš. kalorija 353.2
Proc. pros. snaga 140.2 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.