The Heat Is Off

Ujutro je super temperatura na Sljemenu.

Udaljenost 33.67 km
Visinska razlika 889.8 m
Prosječna brzina 14.87 km/h
Najveća brzina 51.62 km/h
Vrijeme kretanja 2:15:51
Proteklo vrijeme 2:44:17
Potroš. kalorija 1765.6
Proc. pros. snaga 194.3 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla Superior XF 999 TR 2021

Na ovoj ruti vozio sam Superior XF 999 TR 2021.