Vis broj 2

Vožnja po Visu sa Jasminom i Tomislavom

Udaljenost 49.15 km
Visinska razlika 1433.8 m
Prosječna brzina 11.27 km/h
Najveća brzina 48.96 km/h
Vrijeme kretanja 4:21:42
Proteklo vrijeme 8:36:51
Potroš. kalorija 2460.2
Proc. pros. snaga 140.5 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.