Doma na klopu

Poznata ruta je uvijek zanimljiva kada puše.

Udaljenost 23.46 km
Visinska razlika 35.9 m
Prosječna brzina 27.79 km/h
Najveća brzina 38.81 km/h
Vrijeme kretanja 50:39
Proteklo vrijeme 10:43:19
Potroš. kalorija 418
Proc. pros. snaga 123.4 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla Giant Bowery Mashup 2011

Na ovoj ruti vozio sam Giant Bowery Mashup 2011.