Ston

Na zidine od Stona

Udaljenost 76.23 km
Visinska razlika 1648.3 m
Prosječna brzina 24.71 km/h
Najveća brzina 66.24 km/h
Vrijeme kretanja 3:05:04
Proteklo vrijeme 7:22:42
Potroš. kalorija 2570
Proc. pros. snaga 207.6 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla Cube Agree GTC SL 2014

Na ovoj ruti vozio sam Cube Agree GTC SL 2014.