12 gore, 8 dole

Eh kada bi temperatura bila ovakva cijelu godinu.

Udaljenost 48.88 km
Visinska razlika 1416.2 m
Prosječna brzina 13.07 km/h
Najveća brzina 51.48 km/h
Vrijeme kretanja 3:44:23
Proteklo vrijeme 6:12:48
Potroš. kalorija 2624.4
Proc. pros. snaga 174.8 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.