MP2

MP2 tim ima fanove koji voze njihove dresove.

Udaljenost 43.97 km
Visinska razlika 2048 m
Prosječna brzina 11.37 km/h
Najveća brzina 51.12 km/h
Vrijeme kretanja 3:52:04
Proteklo vrijeme 6:36:32
Potroš. kalorija 2784.6
Proc. pros. snaga 179.4 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.