Na posel - znam da je ovo nekima...

...bezveze (kao i meni), ali ovo je neskriveni test.

Udaljenost 12.92 km
Visinska razlika 17.2 m
Prosječna brzina 23.9 km/h
Najveća brzina 34.2 km/h
Vrijeme kretanja 32:26
Proteklo vrijeme 34:28
Potroš. kalorija 232.3
Proc. pros. snaga 107.1 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla Giant Bowery Mashup 2011

Na ovoj ruti vozio sam Giant Bowery Mashup 2011.