Top cestovni krugić - Mrkopalj

Ako voziš cestovni ovo je super ruta za tebe. Temperatura taman ugodna.

Udaljenost 108.81 km
Visinska razlika 1767.9 m
Prosječna brzina 23.2 km/h
Najveća brzina 65.52 km/h
Vrijeme kretanja 4:41:23
Proteklo vrijeme 7:18:23
Potroš. kalorija 2561.6
Proc. pros. snaga 136.1 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla Cube Agree GTC SL 2014

Na ovoj ruti vozio sam Cube Agree GTC SL 2014.