Zala - Hahlić - Kolci

Lijepa akternativa do Hahlića (uz par guranja). Brutala spust (uz par guranja).

Udaljenost 34.74 km
Visinska razlika 1204.6 m
Prosječna brzina 8.18 km/h
Najveća brzina 41.76 km/h
Vrijeme kretanja 4:14:45
Proteklo vrijeme 8:08:24
Potroš. kalorija 2470.6
Proc. pros. snaga 145 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla NukeProof Mega 2016 Comp

Na ovoj ruti vozio sam NukeProof Mega Comp 2016.