Ooooooo Ooooooo šuuumoooo

Sa ljudima

Udaljenost 41.74 km
Visinska razlika 1414.6 m
Prosječna brzina 11.49 km/h
Najveća brzina 50.4 km/h
Vrijeme kretanja 3:38:01
Proteklo vrijeme 6:23:40
Potroš. kalorija 2452.2
Proc. pros. snaga 168.1 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.