Smješak

Sim-tam

Udaljenost 48.41 km
Visinska razlika 1737.4 m
Prosječna brzina 12.36 km/h
Najveća brzina 52.2 km/h
Vrijeme kretanja 3:55:06
Proteklo vrijeme 7:05:18
Potroš. kalorija 2676.8
Proc. pros. snaga 170.2 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.