Suho Sljeme, jeee!

Tu i tam neka lokvica od zaostalog snijega.

Udaljenost 41.82 km
Visinska razlika 1130 m
Prosječna brzina 14.16 km/h
Najveća brzina 41.04 km/h
Vrijeme kretanja 2:57:14
Proteklo vrijeme 3:27:44
Potroš. kalorija 2269.2
Proc. pros. snaga 191.4 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.