Ručak vožnja

Jasmina i Martina

Udaljenost 15.21 km
Visinska razlika 917.6 m
Prosječna brzina 9.06 km/h
Najveća brzina 51.48 km/h
Vrijeme kretanja 1:40:40
Proteklo vrijeme 3:34:28
Potroš. kalorija 1137.5
Proc. pros. snaga 168.9 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.