Volim kada je hladno, jer u šumi nema blata

Sa Jasminom

Udaljenost 15.62 km
Visinska razlika 900.6 m
Prosječna brzina 8.64 km/h
Najveća brzina 45 km/h
Vrijeme kretanja 1:48:27
Proteklo vrijeme 3:34:16
Potroš. kalorija 1223.1
Proc. pros. snaga 168.6 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.