Između dva drva

Udaljenost 20.3 km
Visinska razlika 888.8 m
Prosječna brzina 9.46 km/h
Najveća brzina 48.6 km/h
Vrijeme kretanja 2:08:45
Proteklo vrijeme 3:28:14
Potroš. kalorija 1321.4
Proc. pros. snaga 153.4 W

Pogledaj rutu na Stravi.