Između žena

Jasmina, Martina, Gorana

Udaljenost 32.79 km
Visinska razlika 1283.7 m
Prosječna brzina 11.84 km/h
Najveća brzina 48.6 km/h
Vrijeme kretanja 2:46:10
Proteklo vrijeme 4:53:38
Potroš. kalorija 1937.2
Proc. pros. snaga 174.3 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.