Dotrščina liga

Noćno kolo sa sklizavim, zabavnim lokvama i punim potocima.

Udaljenost 7.7 km
Visinska razlika 204 m
Prosječna brzina 14.4 km/h
Najveća brzina 39.96 km/h
Vrijeme kretanja 32:06
Proteklo vrijeme 32:28
Potroš. kalorija 384
Proc. pros. snaga 178.8 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.