Kruzanje kruzerom

Sa nasljeđenim dedinim biciklom.

Udaljenost 30.07 km
Visinska razlika 10.6 m
Prosječna brzina 25.85 km/h
Najveća brzina 37.8 km/h
Vrijeme kretanja 1:09:48
Proteklo vrijeme 1:15:16
Potroš. kalorija 888.1
Proc. pros. snaga 190.2 W

Pogledaj rutu na Stravi.