Nocni krugic

Udaljenost 42.64 km
Visinska razlika 1020.4 m
Prosječna brzina 13.73 km/h
Najveća brzina 45 km/h
Vrijeme kretanja 3:06:20
Proteklo vrijeme 6:32:18
Potroš. kalorija 2323
Proc. pros. snaga 186.4 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla NukeProof Mega 2016 Comp

Na ovoj ruti vozio sam NukeProof Mega Comp 2016.