Istraživanje razno

Išli vidjeti ide li 22 prema gore.

Udaljenost 58.31 km
Visinska razlika 1613.1 m
Prosječna brzina 11.83 km/h
Najveća brzina 47.52 km/h
Vrijeme kretanja 4:55:37
Proteklo vrijeme 8:05:52
Potroš. kalorija 3399.6
Proc. pros. snaga 171.9 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.