Kvartovska

Sa Jasminom

Udaljenost 22.12 km
Visinska razlika 10.5 m
Prosječna brzina 18.33 km/h
Najveća brzina 42.12 km/h
Vrijeme kretanja 1:12:23
Proteklo vrijeme 1:26:24
Potroš. kalorija 723.3
Proc. pros. snaga 149.4 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.