Ravno ko tepsija

Sa Jasminom

Udaljenost 51.42 km
Visinska razlika 50.8 m
Prosječna brzina 32.89 km/h
Najveća brzina 45.36 km/h
Vrijeme kretanja 1:33:47
Proteklo vrijeme 1:35:52
Potroš. kalorija 1206.9
Proc. pros. snaga 192.4 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla Cube Agree GTC SL 2014

Na ovoj ruti vozio sam Cube Agree GTC SL 2014.