Na Sljeme, na Sljeme

Sa Jasminom, a zadnji dio i Martinom

Udaljenost 42.22 km
Visinska razlika 1524.2 m
Prosječna brzina 11.68 km/h
Najveća brzina 54.72 km/h
Vrijeme kretanja 3:36:53
Proteklo vrijeme 7:46:15
Potroš. kalorija 2407.6
Proc. pros. snaga 165.9 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.