Sljeme za gušt

Sa Jasminom prije mraka

Udaljenost 15.53 km
Visinska razlika 810.1 m
Prosječna brzina 10.26 km/h
Najveća brzina 51.84 km/h
Vrijeme kretanja 1:30:50
Proteklo vrijeme 1:42:45
Potroš. kalorija 1089.7
Proc. pros. snaga 179.3 W

Pogledaj rutu na Stravi.