Vožnja TIP 26

Sa Jasminom po Dotki, Markuševački makadam, Hunjka, Činovnička, Lugarnica, Puntijarka, 18-20, Dotrščina.

Udaljenost 36.28 km
Visinska razlika 1439.2 m
Prosječna brzina 11.87 km/h
Najveća brzina 55.08 km/h
Vrijeme kretanja 3:03:21
Proteklo vrijeme 4:56:51
Potroš. kalorija 2333.4
Proc. pros. snaga 190.2 W

Pogledaj rutu na Stravi.