Cestovni - Na tuđem terenu

Trener je zadovoljan kako Jasmina drži tempo.

Udaljenost 67.38 km
Visinska razlika 598.8 m
Prosječna brzina 29.87 km/h
Najveća brzina 61.56 km/h
Vrijeme kretanja 2:15:20
Proteklo vrijeme 2:28:47
Potroš. kalorija 1579.6
Proc. pros. snaga 174.5 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla Cube Agree GTC SL 2014

Na ovoj ruti vozio sam Cube Agree GTC SL 2014.