Dok fulić doma spava, HT...

...KOM obara?

Udaljenost 42.94 km
Visinska razlika 975 m
Prosječna brzina 17.51 km/h
Najveća brzina 70.2 km/h
Vrijeme kretanja 2:27:06
Proteklo vrijeme 2:40:52
Potroš. kalorija 2147.9
Proc. pros. snaga 218.3 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.