Čizmekova Sv. Gera

Legendarna vožnja od Samobora do Sv. Gere i natrag.

Udaljenost 111.87 km
Visinska razlika 2457 m
Prosječna brzina 16.94 km/h
Najveća brzina 49.68 km/h
Vrijeme kretanja 6:36:15
Proteklo vrijeme 8:13:36
Potroš. kalorija 2399
Proc. pros. snaga 176.9 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.