Nabijanje do ibera (drugi pokušaj)

Sa Čizmemkom i Pilskim

Udaljenost 61.25 km
Visinska razlika 1686.1 m
Prosječna brzina 17.15 km/h
Najveća brzina 63.36 km/h
Vrijeme kretanja 3:34:20
Proteklo vrijeme 6:03:44
Potroš. kalorija 3230.6
Proc. pros. snaga 225.3 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.