Brač je bodljikav

Bar na nekim "ucrtanim" dijelovima.

Udaljenost 54.18 km
Visinska razlika 1202 m
Prosječna brzina 11.56 km/h
Najveća brzina 43.92 km/h
Vrijeme kretanja 4:41:16
Proteklo vrijeme 10:38:27
Potroš. kalorija 2803
Proc. pros. snaga 132.6 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla NukeProof Mega 2016 Comp

Na ovoj ruti vozio sam NukeProof Mega Comp 2016.