Jedno i pol + pola najbolje staze.

Sa Jasminom.

Udaljenost 52.78 km
Visinska razlika 1464.7 m
Prosječna brzina 14.22 km/h
Najveća brzina 60.48 km/h
Vrijeme kretanja 3:42:45
Proteklo vrijeme 6:02:56
Potroš. kalorija 2646.2
Proc. pros. snaga 177.6 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.