Do starta

Sa Brankom i Jasminom.

Udaljenost 7.03 km
Visinska razlika 104.4 m
Prosječna brzina 17.46 km/h
Najveća brzina 49.68 km/h
Vrijeme kretanja 24:09
Proteklo vrijeme 24:35
Potroš. kalorija 1467
Proc. pros. snaga 160.9 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla NukeProof Mega 2016 Comp

Na ovoj ruti vozio sam NukeProof Mega Comp 2016.