Veronika trail po kiši

Nakon šatlanja slijedi, što? Spust!

Udaljenost 2.23 km
Visinska razlika 1 m
Prosječna brzina 19.92 km/h
Najveća brzina 34.92 km/h
Vrijeme kretanja 6:43
Proteklo vrijeme 16:36
Potroš. kalorija 73
Proc. pros. snaga 34 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla NukeProof Mega 2016 Comp

Na ovoj ruti vozio sam NukeProof Mega Comp 2016.