2. Od nigdje do Toplica

Dok se voziš previše sa prejakim svijetlom na ekranu.

Udaljenost 9.47 km
Visinska razlika 133.1 m
Prosječna brzina 10.97 km/h
Najveća brzina 41.04 km/h
Vrijeme kretanja 51:49
Proteklo vrijeme 1:07:29
Potroš. kalorija 221.1
Proc. pros. snaga 63.8 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.