Zabavan kao tobogan - Enduro check

Ići sutra, ili ne ići?

Udaljenost 55.8 km
Visinska razlika 1957.9 m
Prosječna brzina 9.83 km/h
Najveća brzina 47.88 km/h
Vrijeme kretanja 5:40:40
Proteklo vrijeme 7:45:22
Potroš. kalorija 2898
Proc. pros. snaga 133.9 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla NukeProof Mega 2016 Comp

Na ovoj ruti vozio sam NukeProof Mega Comp 2016.