Ići visoko ili ne? Ipak da

Planirana vožnja na nižim dijelovima ipak nas je odvela na višlje.

Udaljenost 24.87 km
Visinska razlika 1108.5 m
Prosječna brzina 7.61 km/h
Najveća brzina 48.6 km/h
Vrijeme kretanja 3:16:09
Proteklo vrijeme 4:18:03
Potroš. kalorija 1558.5
Proc. pros. snaga 118.8 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla NukeProof Mega 2016 Comp

Na ovoj ruti vozio sam NukeProof Mega Comp 2016.