no life utorak

Ovaj put u pratnji cestovne biciklistice.

Udaljenost 38.35 km
Visinska razlika 547 m
Prosječna brzina 16.93 km/h
Najveća brzina 54.72 km/h
Vrijeme kretanja 2:15:55
Proteklo vrijeme 5:54:15
Potroš. kalorija 1132
Proc. pros. snaga 168.2 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla NukeProof Mega 2016 Comp

Na ovoj ruti vozio sam NukeProof Mega Comp 2016.