Leustek je fini

Ali na početku ima blata...

Udaljenost 36.44 km
Visinska razlika 1099.1 m
Prosječna brzina 15.21 km/h
Najveća brzina 50.4 km/h
Vrijeme kretanja 2:23:42
Proteklo vrijeme 3:31:19
Potroš. kalorija 1794
Proc. pros. snaga 186.6 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.