Ljubljana turistički

Dok je nogomet, mi smo vidli kaj ima u krugu.

Udaljenost 10.29 km
Visinska razlika 137.2 m
Prosječna brzina 7.82 km/h
Najveća brzina 38.88 km/h
Vrijeme kretanja 1:18:58
Proteklo vrijeme 3:20:42
Potroš. kalorija 392
Proc. pros. snaga 74.2 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla NukeProof Mega 2016 Comp

Na ovoj ruti vozio sam NukeProof Mega Comp 2016.