Sumračno puhačka nočna vožnja Četrtkom

Sa ekipom.

Udaljenost 10.16 km
Visinska razlika 542.6 m
Prosječna brzina 11.15 km/h
Najveća brzina 50.04 km/h
Vrijeme kretanja 54:38
Proteklo vrijeme 2:03:20
Potroš. kalorija 626.2
Proc. pros. snaga 171.3 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.