Zatvaranje sezone

Gore sa Jasminom, a dolje i sa Albertom.

Udaljenost 14.45 km
Visinska razlika 863.1 m
Prosječna brzina 8.65 km/h
Najveća brzina 45.36 km/h
Vrijeme kretanja 1:40:12
Proteklo vrijeme 2:43:25
Potroš. kalorija 941.7
Proc. pros. snaga 140.5 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.