Slovenija sa fulićima (ja na HT-u).

Po snijegu dole nakon ceste gore.

Udaljenost 26.86 km
Visinska razlika 871.5 m
Prosječna brzina 9.92 km/h
Najveća brzina 45.36 km/h
Vrijeme kretanja 2:42:28
Proteklo vrijeme 4:52:08
Potroš. kalorija 1401.5
Proc. pros. snaga 128.9 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.