Sljeme - onak classic

Gore sa Jasminom, a dolje i sa Albertom.

Udaljenost 13.64 km
Visinska razlika 772.5 m
Prosječna brzina 8.79 km/h
Najveća brzina 46.44 km/h
Vrijeme kretanja 1:33:08
Proteklo vrijeme 2:48:46
Potroš. kalorija 864.2
Proc. pros. snaga 138.7 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.