Blatni dio Transverzale

Sa Jasminom, a jedan dio sa Počućom i Plevnjakom.

Udaljenost 55.96 km
Visinska razlika 1506.5 m
Prosječna brzina 13.63 km/h
Najveća brzina 47.52 km/h
Vrijeme kretanja 4:06:20
Proteklo vrijeme 7:24:08
Potroš. kalorija 2556.9
Proc. pros. snaga 155.2 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.